2017-07-01 20:00:00, BRATISLAVA

City: BRATISLAVA

Venue address:

Venue link: Hlavné námestie - deň Karlovej Vsi

Date, time: Sat, 07/01/2017 - 20:00