Concerts

2017
3 October 2017 Tue
19:00
SK / Bratislava
Slovenský Rozhlas Koncertné Štúdio 2 - Longital na Cenách týždňa rozhlasovej hry, vstup voľný + priamy prenos na Rádiu Devín
18 November 2017 Sat
20:00
SK / Trnava
Malý Berlín
9 December 2017 Sat
20:00
CZ / Prague
Kaštan
Vstupné 150 Kč rezervácie na stránke www.kastan.cz
16 December 2017 Sat
19:00
SK / Liptovský Mikuláš
Diera do sveta