späť na všetky blogy

Koncertné video v čase karantény

Koncerty a stretnutia s Vami je okrem tvorby to, čo nás na hudbe najviac napĺňa, dáva nám silu a inšpiráciu, ale aj prináša prostriedky na to aby sme mohli pokračovať. Bohužiaľ sme sa na neurčitý čas museli stiahnuť a nevieme ako dlho súćasný stav potrvá. Toto je zatiaľ náš posledný koncert tesne pred virálnou dobou, a našťastie bol krásne zaznamenaný v plnej zvukovej a obrazovej kvalite, za čo patrí vďaka Český rozhlas Olomouc

Tešíme sa stretnutie s Vami vo virtuálnom a ideálne aj v skutočnom svete!
Youtube link: https://youtu.be/aK3pf0qdnhg

späť na všetky blogy