Koncertné video v čase karantény

Koncerty a stretnutia s Vami je okrem tvorby to, čo nás na hudbe najviac napĺňa, dáva nám silu a inšpiráciu, ale aj prináša prostriedky na to aby sme mohli pokračovať. Bohužiaľ sme sa na neurčitý čas museli stiahnuť a nevieme ako dlho súćasný stav potrvá. Toto je zatiaľ náš posledný koncert tesne pred virálnou dobou, a našťastie bol krásne zaznamenaný v plnej zvukovej a obrazovej kvalite, za čo patrí vďaka Český rozhlas Olomouc
Tešíme sa stretnutie s Vami vo virtuálnom a ideálne aj v skutočnom svete!
Youtube link: https://youtu.be/aK3pf0qdnhg

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/aK3pf0qdnhg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>