Nový album TERAZ vychádza 22.10.2010

Album Teraz je o tom postaviť sa na toto miesto tu a teraz, zaujať svoje miesto, žiť...
- viac v diskografii -